Datalekken voorkomen

De contemporaine tijd laat zich kenmerken door een grote technologische vooruitgang. Een vooruitgang die enkele complicaties met zich meebrengt, zoals de toename aan datalekken en de privacyschendingen die daaruit voortvloeien. Bij het verstrijken van de tijd zijn er preventieve maatregelen ontwikkeld die ons allen een veiliger gevoel moeten geven, ook vanuit de overheid.

Datalek

De definitie van een datalek is zeer breed. Wanneer persoonsgegevens in handen van derden vallen, of wanneer deze gegevens niet rechtmatig verwerkt worden spreekt men van een datalek. Dit geldt ook wanneer deze gegevens per ongeluk verwijderd worden. Zo deed een LinkedIn-datalek zich voor in 2012 waarbij persoonlijke gegevens van maar liefst 117 miljoen mensen werden gestolen. Hetzelfde overkwam Tumbler, MySpace en Yahoo (1 miljard accounts in 2013 en 500 miljoen in 2014). Zelfs burgerlijke gegevens zijn niet veilig, 55 miljoen Filipijnen werden daar al het slachtoffer van. Continue reading “Datalekken voorkomen”

Hoe een VR-bril wordt afgestelt

VR headsets maken of gebruik van twee feeds die naar één display worden gestuurd, of van twee LCD displays, waarbij voor elk oog een apart display is. Omdat er ook lenzen aanwezig zijn die tussen je ogen en de pixels worden geplaatst, worden de headsets ook wel eens brillen genoemd, oftewel een vr bril.

In sommige gevallen kun je zelf de afstand instellen tussen de lenzen, zodat deze gelijk is aan de afstand tussen je ogen, aangezien deze afstand van persoon tot persoon verschilt. Continue reading “Hoe een VR-bril wordt afgestelt”