Hoe gaat de buitengerechtelijke fase alvorens de incasso begint bij ons te werk? Na ontvangst van uw opdracht beginnen we met het aanleggen van een dossier en verwerking van de gegevens in de computer. Het enige dat wij voor het invoeren van een incasso-opdracht nodig hebben is:

– een kopie van de nota
– een kopie van de algemene voorwaarden (als u die hanteert)
– als uw debiteur het niet eens is met uw nota, enig inzicht in hetgeen er na het verzenden van uw rekening gebeurd is
– uiteraard uw persoons- of bedrijfsgegevens (uittreksel KvK en de mogelijke btw gegevens)

Hierna zenden wij u een opdrachtbevestiging en sommeren wij uw debiteur tot betaling van de hoofdsom, eventuele rente plus de door hem/haar veroorzaakte incassokosten.

Na onze sommatiebrief zijn er een aantal mogelijkheden.
Bijvoorbeeld:
Er kan volledig of gedeeltelijk bij u of bij ons zijn betaald
Of: er komt een verzoek tot betalingsregeling binnen
Of: uw debiteur voert een (juridisch) verweer
Of: uw debiteur blijkt te zijn verhuisd
Of: uw debiteur laat in het geheel niets van zich horen

Terwille van de eenvoud zullen wij niet alle mogelijkheden noemen. In sommige gevallen is de zaak geheel of gedeeltelijk opgelost en wilt u dat wij de behandeling stopzetten. In andere gevallen ondernemen we verdere actie (een tweede sommatiebrief, verdere verificatie van de gegevens, telefonisch contact). Desgewenst kan er door ons een onderzoek worden ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden om vooraf een inschatting te kunnen maken of het doorzetten van een zaak niet bij voorbaat zinloos is. Desgevraagd kunnen wij u ook een redelijke inschatting maken van de te verwachten kosten als er geen verweer wordt gevoerd.

Indien u besluit tot dagvaarden, zal tevens verificatie van de adres- en persoonsgegevens bij het bevolkings- of handelsregister plaatsvinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *