Polybeton is een specifiek soort beton, waarbij in plaats van kalkcement gebruik wordt gemaakt van polymeer als bindmiddel. Soms wordt naast het polymeer ook gebruik gemaakt van ‘Portland’ cement, wat leidt tot de vorming van ‘Polymer Cement Concrete’ – ook wel polymeer-cement-beton genoemd – of ‘Polymer Modified Concrete’, ook wel polymeer-gemodificeerde cementgebonden mortel. Polymeren die gebruikt worden in combinatie met beton, staan sinds 1971 onder het toezicht van Commissie 548 van het ‘American Concrete Institute’.

De samenstelling
In de samenstelling van het polybeton wordt soms gebruik gemaakt van thermoplastische polymeren, maar als basis polymeer component gaat de voorkeur in het algemeen uit naar thermohardende polymeren; deze hebben een hoge warmtestabiliteit en bieden weerstand aan een brede selectie aan chemicaliën. Daarnaast bestaat polybeton verder uit aggregaten die gemaakt zijn van kiezelaarde, kwarts, graniet, kalksteen en andere hoogwaardige materialen. Het aggregaat dat men gebruikt moet van goede kwaliteit zijn, geen stof of andere puin bevatten, en droog zijn. Als er niet aan deze criteria wordt voldaan, kan de verbinding tussen het polymeerbindweefsel en het aggregaat hierdoor minder sterk worden dan gewenst.

Polybeton kan gebruikt worden voor hele nieuwe bouwwerkzaamheden, of ter reparatie van oud beton. Dankzij de bindende eigenschappen van polybeton, kan het middel voor de reparatie van zowel polybeton, als de reparatie van conventionele soorten beton (met cement in de basis) worden gebruikt. Dankzij de lage permeabiliteit en hoge corrosieweerstand van polybeton, kan het materiaal ook worden gebruikt in zwembaden, rioleringen, afvoerbuizen, electrowinninginstallaties, en andere constructies die in aanraking komen met vloeistoffen of corrosieve chemicaliën. Polybeton komt ideaal van pas bij de constructie en het herstel van putdeksels, doordat het weerstand kan bieden tegen de giftige en corrosieve rioolgassen en bacteriën die men vaak aantreft in het riool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *